Shutterstock 1865956087 Copy

Communications & Public Affairs

V digitálnom svete poháňanom špičkovými technológiami môže byť dobré meno firmy (aj ako zamestnávateľa) zničené doslova v okamihu. Hodnota riadenia vzťahov s rôznymi záujmovými skupinami z externého aj interného prostredia je preto pre vrcholový manažment dôležitá a strategická. Oponenti, nepriatelia či nenávistníci sú čoraz odvážnejší a rafinovanejší, regulačné rámce tesnejšie, verejná mienka citlivejšia a spotrebitelia a zamestnanci náročnejší. Strategickými inšpicientmi a ochrancami dobrého mena a firemnej reputácie sú ľudia pôsobiaci zväčša na pozíciách Chief Communications & Public Affairs Officers, resp. Corporate Affairs Manager.

 

Organizácie a ich riadiace či vlastnícke štruktúry oveľa častejšie čelia náročnosti, početnosti, transparentnosti a komplexnosti komunikácie smerom k širokej a diverzifikovanej variete interných a externých cieľových skupín – tzv. stakeholderov. Tieto situácie si vyžadujú profesionálov na komunikáciu a vzťahy s verejnosťou (Communications & Public Affairs/Corporate Affairs), ktorí sú schopní rozvíjať komunikačné stratégie a obhajovať činnosť organizácie nielen voči spotrebiteľom, obchodným partnerom, vlastníkom a investorom, ale aj voči spoločnosti, štátu, vláde, regulačným orgánom, záujmovým združeniam alebo profesijným organizáciám vždy v súlade s podnikateľskou stratégiou a udržateľnosťou trhu.

Na túto misiu sú žiadaní experti, ktorí dokážu predvídať výzvy spoločenského, regulačného, politického i podnikateľského prostredia a ochraňovať a posilňovať reputáciu a dobré meno organizácie. Zároveň by mali byť schopní zvyšovať svoj vplyv prostredníctvom objavovania nových možností na vedenie dialógu s internými a externými zainteresovanými stranami práve v oblastiach, kde sa verejná mienka dostáva do rozporu s podnikateľskými cieľmi. Rôznorodosť stakeholderov predstavujú dodávatelia, zákazníci, zamestnanci, rôzne komunity, médiá, štátna a verejná správa, záujmové združenia, úrady, profesijné organizácie, odbory, medzinárodné organizácie, európske organizácie a subjekty, atď.

Lídri v oblasti komunikácie a vzťahov s verejnosťou sú najčastejšie na C-úrovni alebo sú súčasťou vrcholového manažmentu. Vytvárajú pôsobivú synergiu s dôveryhodným poradcom (Trusted Advisor), ktorý je funkčným expertom a partnerom pre biznis s globálnou orientáciou. Experti na komunikáciu a vzťahy s verejnosťou majú poradenskú a integračnú úlohu a sú pevnou súčasťou najvyššieho vedenia. Ich kompetencie musia byť skvelou kombináciou IQ a EQ, strategického myslenia, podnikateľského zmýšľania a obrovskej prispôsobivosti. S ohľadom na rozvoj digitalizácie, technológií a nových médií nestačí, aby boli technicky, komunikačne a procesne zdatní, musia byť empatickými a trpezlivými diplomatmi, ktorí dokážu na okolité dianie nazerať s podnikateľskou bystrosťou a z pohľadu viacerých zainteresovaných strán (360-stupňová perspektíva) a v 4D obraze, ďalej ovplyvňovať a presviedčať, mať energiu a nadšenie pre neustále zmeny alebo pracovať so zapojením zamestnancov a zákazníkov s cieľom ochrániť a posilňovať reputáciu a dobré meno firmy na trhu.

Naši konzultanti

Šampióni rastu
1Family Businesses

Zdieľanie myslenia, poskytovanie poradenstva

Rodinné podniky sú jedným z nosných pilierov každej ekonomiky a patria medzi tradičných a často aj najvýkonnejších predstaviteľov svetového biznisu. Z malých lokálnych podnikov sa mnohé z nich rozrástli na firmy s medzinárodným dosahom a pôsobnosťou. Napriek tejto vnútornej sile sa však pri dôležitých rozhodnutiach môže v rodinných firmách prejaviť jedinečná dynamika a konflikt. Zdrojom nezhôd môže byť najmä nástupníctvo, rozdelenie zisku, stratégie expanzie alebo obsadzovanie líderských pozícií. Aby sme rodinným podnikom pomohli zvládnuť zmeny a využiť ich prirodzené prednosti, potrebujeme špeciálny súbor zručností.

Amrop poskytuje rodinným podnikom poradenstvo od svojho vzniku, takže dnes sú dôležitou súčasťou nášho portfólia klientov. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti líderstva, transformácie a riadenia, vytvárania, sprevádzania a hodnotenia orgánov spoločnosti. Keďže sami sme podnikatelia, zdieľame vaše zmýšľanie a ponúkame citlivé a hĺbkové odborné poradenstvo s objektívnym pohľadom.

Rodinné podniky podporujeme pri hľadaní a umiestňovaní lídrov, ktorí zdieľajú motiváciu a hodnoty majiteľov. Naša odbornosť a prehľad zahŕňa globálne trhy a nezávisí od veľkosti organizácií, obchodného modelu či fázy rastu.

2Public Sector & NGO

Agilné vedenie pre komplexné prostredia

Vďaka našej výnimočnej sieti a silným lokálnym kontaktom Amrop prináša riešenia pre talenty, ktoré pomáhajú vládam, regulačným orgánom, štátnym a neziskovým organizáciám posilniť a zlepšiť výkonnosť. Rozumieme špecifickému súboru kompetencií pre líderské pozície vo verejnom sektore alebo v mimovládnej sfére a dopytu po agilných a prezieravých lídroch, ktorí dokážu realizovať rozsiahle reformy a zavádzať často nepopulárne zmeny v zložitom a nejednoznačnom prostredí.

3Private Equity Companies

Prilákanie výnimočných talentov na budovanie škálovateľných podnikov

Brilantné mozgy – kombinácia intuície a analýzy, výpočtov a kreativity – sú tým, čo odlišuje alternatívne investičné firmy jednu od druhej. Na čoraz konkurenčnejšom trhu súkromné investičné spoločnosti potrebujú talentovaných ľudí, aby pomohli ich portfóliu rásť a prosperovať. Budovaním špičkových líderských tímov pridávajú private equity a venture capital spoločnosti svojim akcionárom do portfólií skutočnú hodnotu. Pre dlhodobý úspech spoločností, ktoré investujú do podnikov v počiatočnom štádiu a do rastových podnikov, je rozhodujúce prilákať výnimočných kandidátov, ktorí majú skúsenosti s formovaním vysoko škálovateľných podnikov.

Bez ohľadu na investičnú stratégiu, veľkosť alebo globálne umiestnenie v Amrope pomáhame investorom súkromného a rizikového kapitálu pri získavaní najlepších generálnych partnerov na trhu pre vlastné firmy, ako aj pri identifikácii špičkových manažérov pre portfóliové spoločnosti.

4Listed Business

Inšpirujúci lídri v meniacich sa časoch

Dnešné spoločnosti potrebujú agilných lídrov, ktorí sa dokážu prispôsobiť a pripraviť viac ako kedykoľvek predtým a zároveň si zachovať odolnosť a víziu. Líderské tímy musia nájsť rovnováhu medzi zdolávaním prekážok, ktoré im prichádzajú do cesty mimo ich kontroly, a riadením očakávaní akcionárov. Musia tiež prekonať niektoré z kľúčových paradoxov, ktoré charakterizujú múdre vedenie: očakávania akcionárov vs. očakávania zainteresovaných strán, ESG vs. zisk, krátkodobý vs. dlhodobý pohľad, zdravie vs. bohatstvo.

Najlepší CEO a ich tímy sa vedia pohybovať na tomto tenkom ľade. Nájsť lídrov, ktorí dokážu inšpirovať a povzbudiť zamestnancov v dobrých aj v zlých časoch, je pre spoločnosti najvyššou prioritou.

5Start-Up / Scale-Up Businesses

Lídri s viacerými zručnosťami pre rýchly rast

Formovanie budúceho jednorožca si vyžaduje víziu, vytrvalosť a odvahu. Pre podniky v počiatočnom štádiu rýchleho rastu je rozhodujúce najať správny manažérsky tím, ktorý umožní rýchle rozšírenie spoločnosti. Výkonní riaditelia škálujúcich podnikov potrebujú šiesty zmysel – schopnosť rýchlo rozvíjať vysokokvalitný podnik a zároveň riadiť rozširujúce sa tímy, úzko spolupracovať s investormi a predvídať budúcnosť. Líderské role v startupoch sú vzrušujúce i náročné zároveň a vyžadujú si skúsených a talentovaných ľudí, ktorí inšpirujú ostatných a vedú svoje tímy k dosiahnutiu veľkých úspechov.

Požiadajte o konzultáciu

Poďme sa porozprávať o vašich potrebách v oblasti získavania talentov, aby ste lepšie pochopili, kto je pre vašu spoločnosť vhodným kandidátom

Požiadajte o konzultáciu