Inovácia dynamického odvetvia

Nové obchodné modely spôsobujú v tradičných organizáciách zmeny a zároveň vytvárajú zaujímavé príležitosti pre nových hráčov. Spoločnosti musia riešiť tlak trhu na svoje najvyššie úrovne a zároveň pokračovať v raste, ziskovosti a expanzii, pričom v popredí musia mať lepšie a nákladovo efektívnejšie ponuky pre pacientov. To všetko sa deje tvárou v tvár vypršaniu platnosti patentov, zintenzívňujúcej sa konkurencii generických liekov a neustále sa zvyšujúcej regulačnej zložitosti, ako aj globálnej makroekonomickej neistote.

V rýchlo sa meniacom prostredí, kde sa stierajú hranice medzi jednotlivými odvetviami, je dynamické a inšpiratívne líderstvo ešte dôležitejšie.

Náš prístup a zameranie

V Amrope je naša globálna Life Sciences pracovná skupina nastavená tak, aby spĺňala široké spektrum požiadaviek vo všetkých oblastiach sektora vrátane spoločností podporovaných súkromným kapitálom a podnikov v počiatočnom štádiu pôsobenia. Využívame naše hlboké skúsenosti v odvetví, odborné znalosti v oblasti výskumu a rozsiahle siete, aby sme našim klientom pomohli nájsť a rozvíjať lídrov pre budúcnosť z rôznych odvetví a geografických oblastí.

Odvetvové špecializácie 

  • Academic & Research Institutes
  • Biotech
  • Early stage & Growth Companies
  • Healthcare Services
  • Medical Devices & Diagnostics
  • Pharmaceuticals

Naši sektoroví experti