Vieme, ako vyzerá dobré líderstvo

Úspešné líderstvo má veľa podôb. Dnešní lídri sa musia orientovať v množstve rýchlo sa meniacich globálnych trendov a odpovedať na kľúčové otázky životného cyklu: Ako budujeme tímy? Kto sú naši lídri pre budúcnosť? Aké zručnosti potrebujeme na realizáciu nášho poslania a obchodného modelu? Stratégia, štruktúra, kultúra a ľudia sú dôležitými prvkami zodpovednosti.

Správne rozhodnutia v rozhodujúcich momentoch si vyžadujú prehľad a tímovú prácu. Máme dlhoročné skúsenosti s identifikáciou, hodnotením a rozvojom manažérov a ich organizačného kontextu. Solídne skúsenosti našich konzultantov sú podporené osvedčeným súborom nástrojov a prístupov šitých na mieru.

Ako vám môžeme pomôcť?
1Leadership Assessment

Počas uplynulých 15 rokov Amrop zaviedol proces hodnotenia manažérov, ktorý možno použiť v mnohých situáciách. Od interného náboru až po analýzu potenciálu a/alebo kontexty M&A.

Náš hodnotiaci tím spája dve osi: skúsenosti z podnikania a hodnotenia manažérov. Pri obsadzovaní našich hodnotiacich tímov považujeme za kľúčovú rôznorodosť skúseností a pohľadov.

Naši klienti nás poznajú vďaka nášmu dôveryhodnému a dôkladnému prístupu. Záleží nám na osobách, ktoré hodnotíme. Veríme v hodnotu komunikácie – počas prípravy, počas procesu hodnotenia i vo fáze spätnej väzby. Chceme, aby všetci zúčastnení mali pocit, že sa s nimi zaobchádza s rešpektom a úctou.

Executive search
2Leadership Development

Sme odborníci na líderstvo a vieme, čo je potrebné, aby jednotliví lídri a ich tímy naplno využili svoj potenciál a vytvorili udržateľné a úspešné organizácie orientované na budúcnosť.

Našim klientom ponúkame širokú škálu služieb zameraných na rozvoj a rast nielen individuálnych líderských schopností, ale aj efektivity tímov.

Náš prístup je vysoko individualizovaný a prispôsobený potrebám daného lídra – berieme do úvahy jeho osobnosť a skúsenosti a zároveň rešpektujeme ciele a potreby organizácie. Okrem individuálneho alebo tímového koučingu pomáhame organizáciám nastaviť procesy, nástroje a programy rozvoja a plánovania nástupníctva lídrov, aby sme zabezpečili ich dlhodobú výnimočnosť.

3Organizational Design

Naše holistické chápanie organizačného dizajnu výrazne presahuje úzke zameranie na rozsah kontroly, vrstiev a boxov.

Rozumieme strategickému smerovaniu a ambíciám našich klientov a sme ich partnermi na ceste k úspešnej a udržateľnej transformácii. Pomáhame im vybudovať agilnú štruktúru prispôsobenú strategickému zámeru, ktorá poskytuje priestor pre inovácie aj zavádzanie stratégie.

Uľahčujeme kultúrny posun a poskytujeme podporu a poradenstvo pri vytváraní silného tímu lídrov a silnej skupiny nástupcov. Bez toho, aby sme stratili pozornosť zameranú na riadenie vlastného biznisu, ako sa počas transformácie často stáva, ale zabezpečili prevádzkovú dokonalosť a zlepšenie efektívnosti.

Naši konzultanti

Poďme diskutovať o líderstve!

Radi sa dozvieme viac o vašich názoroch a potrebách.

Požiadajte o konzultáciu