Shutterstock 1865956087 Copy

Naši klienti – Leaders for What's Next

Bez ohľadu na to, v akom štádiu životného cyklu sa nachádza vaša firma, sme rovnako zameraní ako vy.

Našimi klientmi sú dynamické a ambiciózne organizácie, či už ide o rodinné firmy, rastúce podniky podporované rizikovým kapitálom alebo popredné svetové nadnárodné spoločnosti. V Amrope im môžeme poradiť najlepšie, pretože sme ako oni.

Naším poslaním je pomáhať vám formovať udržateľnú výkonnosť prostredníctvom inšpiratívneho vedenia.

Šampióni rastu
1Family Businesses

Zdieľanie myslenia, poskytovanie poradenstva

Rodinné podniky sú jedným z nosných pilierov každej ekonomiky a patria medzi tradičných a často aj najvýkonnejších predstaviteľov svetového biznisu. Z malých lokálnych podnikov sa mnohé z nich rozrástli na firmy s medzinárodným dosahom a pôsobnosťou. Napriek tejto vnútornej sile sa však pri dôležitých rozhodnutiach môže v rodinných firmách prejaviť jedinečná dynamika a konflikt. Zdrojom nezhôd môže byť najmä nástupníctvo, rozdelenie zisku, stratégie expanzie alebo obsadzovanie líderských pozícií. Aby sme rodinným podnikom pomohli zvládnuť zmeny a využiť ich prirodzené prednosti, potrebujeme špeciálny súbor zručností.

Amrop poskytuje rodinným podnikom poradenstvo od svojho vzniku, takže dnes sú dôležitou súčasťou nášho portfólia klientov. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti líderstva, transformácie a riadenia, vytvárania, sprevádzania a hodnotenia orgánov spoločnosti. Keďže sami sme podnikatelia, zdieľame vaše zmýšľanie a ponúkame citlivé a hĺbkové odborné poradenstvo s objektívnym pohľadom.

Rodinné podniky podporujeme pri hľadaní a umiestňovaní lídrov, ktorí zdieľajú motiváciu a hodnoty majiteľov. Naša odbornosť a prehľad zahŕňa globálne trhy a nezávisí od veľkosti organizácií, obchodného modelu či fázy rastu.

2Public Sector & NGO

Agilné vedenie pre komplexné prostredia

Vďaka našej výnimočnej sieti a silným lokálnym kontaktom Amrop prináša riešenia pre talenty, ktoré pomáhajú vládam, regulačným orgánom, štátnym a neziskovým organizáciám posilniť a zlepšiť výkonnosť. Rozumieme špecifickému súboru kompetencií pre líderské pozície vo verejnom sektore alebo v mimovládnej sfére a dopytu po agilných a prezieravých lídroch, ktorí dokážu realizovať rozsiahle reformy a zavádzať často nepopulárne zmeny v zložitom a nejednoznačnom prostredí.

3Private Equity Companies

Prilákanie výnimočných talentov na budovanie škálovateľných podnikov

Brilantné mozgy – kombinácia intuície a analýzy, výpočtov a kreativity – sú tým, čo odlišuje alternatívne investičné firmy jednu od druhej. Na čoraz konkurenčnejšom trhu súkromné investičné spoločnosti potrebujú talentovaných ľudí, aby pomohli ich portfóliu rásť a prosperovať. Budovaním špičkových líderských tímov pridávajú private equity a venture capital spoločnosti svojim akcionárom do portfólií skutočnú hodnotu. Pre dlhodobý úspech spoločností, ktoré investujú do podnikov v počiatočnom štádiu a do rastových podnikov, je rozhodujúce prilákať výnimočných kandidátov, ktorí majú skúsenosti s formovaním vysoko škálovateľných podnikov.

Bez ohľadu na investičnú stratégiu, veľkosť alebo globálne umiestnenie v Amrope pomáhame investorom súkromného a rizikového kapitálu pri získavaní najlepších generálnych partnerov na trhu pre vlastné firmy, ako aj pri identifikácii špičkových manažérov pre portfóliové spoločnosti.

4Listed Business

Inšpirujúci lídri v meniacich sa časoch

Dnešné spoločnosti potrebujú agilných lídrov, ktorí sa dokážu prispôsobiť a pripraviť viac ako kedykoľvek predtým a zároveň si zachovať odolnosť a víziu. Líderské tímy musia nájsť rovnováhu medzi zdolávaním prekážok, ktoré im prichádzajú do cesty mimo ich kontroly, a riadením očakávaní akcionárov. Musia tiež prekonať niektoré z kľúčových paradoxov, ktoré charakterizujú múdre vedenie: očakávania akcionárov vs. očakávania zainteresovaných strán, ESG vs. zisk, krátkodobý vs. dlhodobý pohľad, zdravie vs. bohatstvo.

Najlepší CEO a ich tímy sa vedia pohybovať na tomto tenkom ľade. Nájsť lídrov, ktorí dokážu inšpirovať a povzbudiť zamestnancov v dobrých aj v zlých časoch, je pre spoločnosti najvyššou prioritou.

5Start-Up / Scale-Up Businesses

Lídri s viacerými zručnosťami pre rýchly rast

Formovanie budúceho jednorožca si vyžaduje víziu, vytrvalosť a odvahu. Pre podniky v počiatočnom štádiu rýchleho rastu je rozhodujúce najať správny manažérsky tím, ktorý umožní rýchle rozšírenie spoločnosti. Výkonní riaditelia škálujúcich podnikov potrebujú šiesty zmysel – schopnosť rýchlo rozvíjať vysokokvalitný podnik a zároveň riadiť rozširujúce sa tímy, úzko spolupracovať s investormi a predvídať budúcnosť. Líderské role v startupoch sú vzrušujúce i náročné zároveň a vyžadujú si skúsených a talentovaných ľudí, ktorí inšpirujú ostatných a vedú svoje tímy k dosiahnutiu veľkých úspechov.

Požiadajte o konzultáciu

Poďme sa porozprávať o vašich potrebách v oblasti získavania talentov, aby ste lepšie pochopili, kto je pre vašu spoločnosť vhodným kandidátom

Požiadajte o konzultáciu