Technology & Digital

V súčasnej ére už v trhovom prostredí neexistuje takmer nijaký sektor, do ktorého by aspoň čiastočne neprenikali moderné digitálne technológie. Digitalizácia zasahuje mnohé tradičné odvetvia – od bankovníctva a finančných operácií cez poisťovníctvo, výrobný sektor, médiá, vzdelávanie, obchod, služby či zábavný priemysel až po zdravotníctvo. Práve to organizácie núti neustále prehodnocovať, ako moderné technológie a digitalizácia zasahujú do ich štruktúr a ako hlboko sú v nich integrované. A najmä to, či je súčasný stav a ľudský kapitál v tejto oblasti dostatočný pre ďalšie strategické smerovanie danej organizácie.

 

Pravidelne sa opakujúce krízy, ktoré ovplyvňujú trh, resp. nové fenomény doby, akým je napríklad aj globálna pandémia spôsobená ochorením COVID-19, len zdôrazňujú dôležitosť a potrebu digitálnej transformácie a implementácie moderných technológií. Práve tieto faktory často odhaľujú nedostatočnú pripravenosť mnohých firiem v oblasti inovatívnych technológií a digitalizácie, čo im neumožňuje dostatočne pružne a včas reagovať na vzniknutú situáciu. To prináša aj nové výzvy, ku ktorým patrí implementácia cloudových riešení či Big Data riešení, mobilných aplikácií, umelej inteligencie, strojového učenia, internetu vecí, manažmentu sociálnych sietí či kybernetickej bezpečnosti i rozvoj digitálnych ekosystémov a mnohé ďalšie aspekty modernej súčasnosti.

Potreba digitálnej transformácie súvisiaca s rastúcim prienikom digitalizácie a inovatívnych technológií do rôznych odvetví podnikania zvyšuje aj význam identifikácie a integrácie skúsených moderných lídrov na pozície s technologickým a digitálnym funkčným zameraním. Mať správnych lídrov riadiacich technológie a digitalizáciu v organizácii je v súčasnej ére nevyhnutnosťou. Práve to zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní komparatívnych výhod oproti konkurencii a pri úspešnom napredovaní v dynamickom a ťažko predvídateľnom trhovom prostredí.

Ak chcú novodobí lídri na najvyšších digitálnych a technologických pozíciách uspieť v oblastiach svojej zodpovednosti, musia mať nielen silnú víziu presahujúcu ich funkčné zameranie, ale aj širšie interdisciplinárne odborné znalosti. Dobrým príkladom je aj rastúci počet prienikov medzi pozíciami Chief Technology Officer a Chief Information Officer i skutočnosť, že od profesionálov na týchto pozíciách sa v budúcnosti bude očakávať kombinácia zručností v oblasti IT, riadenia ľudského kapitálu a nastavovania obchodnej stratégie. Vo viacerých smeroch budú musieť predvídať a pružne sa prispôsobovať trhu.

Pozorovanie najnovších trendov potvrdzuje, že „digitálna“ kompetencia sa čoraz častejšie objavuje v súbore kľúčových kompetencií nielen na najvyšších úrovniach riadenia. Táto kompetencia začína mať čoraz dôležitejšie postavenie aj na nižších riadiacich pozíciách. Preto sa tradiční lídri na pozíciách Chief Technology Officers a Chief Information Officers budú musieť zamerať na ďalší rozvoj svojich digitálnych kompetencií, aby boli schopní držať krok s dobou.

Z tohto dôvodu podporujeme organizácie vo všetkých odvetviach podnikania pri budovaní efektívne fungujúcich technologických oddelení s lídrami, ktorí vedia seba, ostatných a celú organizáciu pripraviť na súčasné a budúce výzvy. Našim klientom pomáhame zabezpečiť, aby mali na vedúcich pozíciách v oblasti technológií a digitálnych technológií správnych a agilných lídrov.

Naši konzultanti

Požiadajte o konzultáciu

Poďme sa porozprávať o vašich potrebách v oblasti získavania talentov, aby ste lepšie pochopili, kto je pre vašu spoločnosť vhodným kandidátom

Požiadajte o konzultáciu