Shutterstock 1865956087 Copy

Supply Chain & Operations

Riadenie dodávateľského reťazca prechádza dynamickými zmenami v dôsledku zmien na globálnom trhu. Úspech organizácií čoraz viac závisí od zvládnutia globalizovaných procesov v oblasti dodávateľského reťazca, logistiky a dopravy. Efektívne riadenie dodávateľov (výber, hodnotenie, rozvoj a audit), rýchlosť, spoľahlivosť a efektívnosť logistických procesov a informačných, tovarových a finančných tokov – to všetko výraznou mierou ovplyvňuje výkonnosť a produktivitu celej organizácie. Okrem toho odvetvie dopravy a logistiky dynamicky rastie v dôsledku expanzie medzinárodných obchodných reťazcov, rozvoja priemyslu a elektronického obchodu a vstupu zahraničných investorov do ďalších odvetví hospodárstva. Rast je badateľný vo všetkých oblastiach – preprave tovaru, manipulácii s ním alebo uskladnení. To všetko si vyžaduje profesionálov so špecifickými vlastnosťami a zručnosťami, ktorí majú pozitívny vzťah k moderným technológiám, prehľad o trhu, rozvinuté podnikateľské myslenie a schopnosť učiť sa a napredovať.

 

Amrop cielene investuje do spoznávania trendov v sektore i ľudí, ktorí v ňom pôsobia, čo nám pomáha efektívne riešiť potreby našich klientov. Vďaka kombinácii poznania vnútorného prostredia dodávateľských spoločností, dlhoročných skúseností a pravidelných osobných návštev priemyselných areálov menších i väčších výrobných spoločností a obchodných a distribučných prevádzok konzultanti z pracovnej skupiny Supply Chain & Operations Officers vytvárajú mohutnú synergiu s celkovým prostredím širokej palety priemyselných odvetví.

Vzhľadom na štruktúru slovenskej ekonomiky s výrazným podielom výrobného sektora je táto oblasť jednou z najsilnejších v portfóliu Amropu. Našim klientom pomáhame s riešením strategických pozícií vo výrobnom procese – od riaditeľov závodov cez výrobných a technických riaditeľov až po riadenie vlastného výskumu a vývoja. Konzultanti zameraní na rozvoj expertízy vo výrobnej oblasti neustále rozširujú svoj prehľad počnúc ťažbou, hutníctvom a spracovateľskou výrobou cez výrobu špecializovaných materiálov až po strojové spracovanie a montáž. Sú v kontakte s vysokokvalifikovanými odborníkmi v rôznych úzko špecializovaných oblastiach, či ide o znalosť špecifických technológií a technologických postupov, materiálov a ich spracovania, dizajnu a konštrukcie až po výskum a vývoj. Mnohé výrobky, akými sú napríklad rôzne diely a komponenty do automobilov, chladiace kompresory, strojárenské jednotky, zdravotnícke komponenty, osvetľovacie zariadenia, epoxidové a kompozitné materiály, stavebné materiály, výlisky alebo dokonca platobné karty, sa často zdokonaľujú, realizujú a vyrábajú s pomocou nami identifikovaných a vybraných odborníkov do týchto spoločností.

Naši konzultanti

Šampióni rastu
1Family Businesses

Zdieľanie myslenia, poskytovanie poradenstva

Rodinné podniky sú jedným z nosných pilierov každej ekonomiky a patria medzi tradičných a často aj najvýkonnejších predstaviteľov svetového biznisu. Z malých lokálnych podnikov sa mnohé z nich rozrástli na firmy s medzinárodným dosahom a pôsobnosťou. Napriek tejto vnútornej sile sa však pri dôležitých rozhodnutiach môže v rodinných firmách prejaviť jedinečná dynamika a konflikt. Zdrojom nezhôd môže byť najmä nástupníctvo, rozdelenie zisku, stratégie expanzie alebo obsadzovanie líderských pozícií. Aby sme rodinným podnikom pomohli zvládnuť zmeny a využiť ich prirodzené prednosti, potrebujeme špeciálny súbor zručností.

Amrop poskytuje rodinným podnikom poradenstvo od svojho vzniku, takže dnes sú dôležitou súčasťou nášho portfólia klientov. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti líderstva, transformácie a riadenia, vytvárania, sprevádzania a hodnotenia orgánov spoločnosti. Keďže sami sme podnikatelia, zdieľame vaše zmýšľanie a ponúkame citlivé a hĺbkové odborné poradenstvo s objektívnym pohľadom.

Rodinné podniky podporujeme pri hľadaní a umiestňovaní lídrov, ktorí zdieľajú motiváciu a hodnoty majiteľov. Naša odbornosť a prehľad zahŕňa globálne trhy a nezávisí od veľkosti organizácií, obchodného modelu či fázy rastu.

2Public Sector & NGO

Agilné vedenie pre komplexné prostredia

Vďaka našej výnimočnej sieti a silným lokálnym kontaktom Amrop prináša riešenia pre talenty, ktoré pomáhajú vládam, regulačným orgánom, štátnym a neziskovým organizáciám posilniť a zlepšiť výkonnosť. Rozumieme špecifickému súboru kompetencií pre líderské pozície vo verejnom sektore alebo v mimovládnej sfére a dopytu po agilných a prezieravých lídroch, ktorí dokážu realizovať rozsiahle reformy a zavádzať často nepopulárne zmeny v zložitom a nejednoznačnom prostredí.

3Private Equity Companies

Prilákanie výnimočných talentov na budovanie škálovateľných podnikov

Brilantné mozgy – kombinácia intuície a analýzy, výpočtov a kreativity – sú tým, čo odlišuje alternatívne investičné firmy jednu od druhej. Na čoraz konkurenčnejšom trhu súkromné investičné spoločnosti potrebujú talentovaných ľudí, aby pomohli ich portfóliu rásť a prosperovať. Budovaním špičkových líderských tímov pridávajú private equity a venture capital spoločnosti svojim akcionárom do portfólií skutočnú hodnotu. Pre dlhodobý úspech spoločností, ktoré investujú do podnikov v počiatočnom štádiu a do rastových podnikov, je rozhodujúce prilákať výnimočných kandidátov, ktorí majú skúsenosti s formovaním vysoko škálovateľných podnikov.

Bez ohľadu na investičnú stratégiu, veľkosť alebo globálne umiestnenie v Amrope pomáhame investorom súkromného a rizikového kapitálu pri získavaní najlepších generálnych partnerov na trhu pre vlastné firmy, ako aj pri identifikácii špičkových manažérov pre portfóliové spoločnosti.

4Listed Business

Inšpirujúci lídri v meniacich sa časoch

Dnešné spoločnosti potrebujú agilných lídrov, ktorí sa dokážu prispôsobiť a pripraviť viac ako kedykoľvek predtým a zároveň si zachovať odolnosť a víziu. Líderské tímy musia nájsť rovnováhu medzi zdolávaním prekážok, ktoré im prichádzajú do cesty mimo ich kontroly, a riadením očakávaní akcionárov. Musia tiež prekonať niektoré z kľúčových paradoxov, ktoré charakterizujú múdre vedenie: očakávania akcionárov vs. očakávania zainteresovaných strán, ESG vs. zisk, krátkodobý vs. dlhodobý pohľad, zdravie vs. bohatstvo.

Najlepší CEO a ich tímy sa vedia pohybovať na tomto tenkom ľade. Nájsť lídrov, ktorí dokážu inšpirovať a povzbudiť zamestnancov v dobrých aj v zlých časoch, je pre spoločnosti najvyššou prioritou.

5Start-Up / Scale-Up Businesses

Lídri s viacerými zručnosťami pre rýchly rast

Formovanie budúceho jednorožca si vyžaduje víziu, vytrvalosť a odvahu. Pre podniky v počiatočnom štádiu rýchleho rastu je rozhodujúce najať správny manažérsky tím, ktorý umožní rýchle rozšírenie spoločnosti. Výkonní riaditelia škálujúcich podnikov potrebujú šiesty zmysel – schopnosť rýchlo rozvíjať vysokokvalitný podnik a zároveň riadiť rozširujúce sa tímy, úzko spolupracovať s investormi a predvídať budúcnosť. Líderské role v startupoch sú vzrušujúce i náročné zároveň a vyžadujú si skúsených a talentovaných ľudí, ktorí inšpirujú ostatných a vedú svoje tímy k dosiahnutiu veľkých úspechov.

Požiadajte o konzultáciu

Poďme sa porozprávať o vašich potrebách v oblasti získavania talentov, aby ste lepšie pochopili, kto je pre vašu spoločnosť vhodným kandidátom

Požiadajte o konzultáciu