Na ceste k rastu cez Industry 4.0

Tempo digitalizácie fyzického sveta sa zrýchľuje – od prepojených energetických sietí a sieťových termostatov až po inteligentnú robotiku a továrne budúcnosti. Zároveň je nevyhnutné zlepšiť udržateľnosť v priemysle, pričom do hry vstúpili globálne záväzky a ciele na výrazné zníženie emisií uhlíka. Organizácie zamerané na budúcnosť musia byť schopné riešiť tieto výzvy a zároveň využívať príležitosti. Spoločnosti potrebujú lídrov, ktorí dokážu zložitosť pretaviť do strategického smerovania a obchodného úspechu.

Náš prístup a zameranie

Globálnu Amrop Industrial pracovnú skupinu tvorí viac ako 30 partnerov a konzultantov s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. Virtuálne sídli takmer v každom priemyselnom meste na svete. Našim klientom pomáhame nájsť a rozvíjať lídrov z rôznych odvetví a geografických oblastí, ktorí sú schopní riadiť zmeny a prispôsobiť sa budúcnosti. Máme mimoriadne skúsenosti s realizáciou strategických vyhľadávaní a výberov v priemyselnom sektore a naše hlboké zameranie na sektor znamená, že bezkonkurenčne rozumieme špecifickým potrebám každého klienta, aby sme identifikovali a prilákali najvýkonnejších a najúspešnejších jednotlivcov.

Naši sektoroví experti

Sektorové špecializácie
1Aerospace, Aviation & Defence

Tento sektor predstavuje komplexné a technologicky vyspelé odvetvie, ktoré sa zaoberá výskumom, dizajnovaním, výrobou a údržbou lietadiel, obrnených vozidiel alebo iných špecifických inovatívnych technológií. Zahŕňa tiež širokú škálu služieb, ku ktorým patrí údržba, opravy a generálne opravy.

Vyhľadávame a vyberáme členov vrcholového manažmentu, pričom kombinujeme sektorovo orientované poznatky založené na znalosti lokálnych špecifík. To nám umožňuje identifikovať manažérov a lídrov na C-úrovni a kandidátov na pozície seniorných špecialistov pôsobiacich na vedúcich pozíciách, ktorí optimálne vyhovujú jedinečnej kultúre, podnikaniu a strategickým cieľom každého klienta.

2Automotive & Mobility

Aplikovaním inteligentnej robotiky a budovaním tovární budúcnosti sa tempo digitalizácie fyzického sveta zrýchľuje. Zároveň je aj v tejto oblasti nevyhnutné zlepšiť udržateľnosť v súlade s globálnymi záväzkami a cieľmi zameranými na výrazné zníženie emisií uhlíka. Organizácie hľadiace do budúcnosti musia byť schopné reagovať na tieto výzvy a zároveň využívať príležitosti.

Firmy potrebujú lídrov, ktorí dokážu pretaviť zložitosť do strategického smerovania a podnikateľského úspechu.

Naše dôkladné zameranie na priemyselný sektor v kombinácii s našimi dlhoročnými odbornými skúsenosťami znamená, že bezkonkurenčne rozumieme špecifickým potrebám každého klienta, aby sme dokázali identifikovať a osloviť najvýkonnejších úspešných jednotlivcov.

3Chemicals

Výroba chemikálií zahŕňa premenu surovín, akými sú fosílne palivá, voda, minerály alebo kovy, na desiatky tisíc rôznych produktov, ktoré sú kľúčové pre moderný život, ako ho poznáme. Takmer všetok tovar, ktorý sa denne používa, sa vyrába s využitím produktov chemického sektora. Tento tovar sa nachádza v domácnostiach, kanceláriách, drogériách, na farmách alebo v rôznych priemyselných odvetviach. Poľnohospodárske chemikálie, základné chemikálie, spotrebné výrobky, liečivá alebo špeciálne chemikálie predstavujú komplexnú a dôležitú časť tohto odvetvia.

Silne rastúca intenzita hospodárskej činnosti má za následok množstvo znepokojujúcich ekologických javov, ku ktorým patrí zmena klímy, nedostatok vody, znižovanie biodiverzity a iné problémy. Manažérske tímy a lídri v chemickom priemysle by mali byť pripravení na nadchádzajúce zrýchlené zmeny.

Sme dôveryhodným poradcom našich klientov pri budovaní silných manažérskych tímov, ktoré majú schopnosť riadiť zmeny a prispôsobiť sa budúcnosti.

4Building Materials

Vzhľadom na rýchlosť pokroku v materiálovom inžinierstve sa nové stavebné materiály vezú na technologickom cunami, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame. Materiály sa navrhujú tak, aby boli lepšie, pevnejšie, sebestačnejšie, elegantnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Od materiálov, ktoré vytvárajú vlastnú energiu, až po tie, ktoré poskytujú väčšiu konštrukčnú ochranu. Ďalšími príkladmi môžu byť izolačné materiály (pre budovy a na ochranu energetickej infraštruktúry pred rastúcim rizikom požiarov), materiály umožňujúce skladovanie energie, stavebné chemikálie na ochranu pobrežia alebo materiály na biologickej báze či recyklovateľné materiály. Budúcnosť stavebníctva sa vyvíja.

Využívame naše hlboké skúsenosti v odvetví, odborné znalosti získané z prieskumu a rozsiahlu sieť kontaktov, aby sme našim klientom pomohli nájsť a rozvíjať talenty a lídrov, ktorí majú schopnosť orientovať sa v meniacej sa budúcnosti.

5Industrial Machinery

Priemysel 4.0 priniesol revolúciu do spôsobu, akým spoločnosti vyrábajú, vylepšujú a distribuujú svoje výrobky. Výrobcovia integrujú nové technológie vrátane internetu vecí (Internet of Things – IoT), cloud computingu a analytiky a umelej inteligencie (AI) a strojového učenia do výrobných zariadení a celých prevádzok.

Výroba priemyselných strojov a ťažkých zariadení sa stáva zložitejšou s rastúcimi požiadavkami na obsah vstavaného softvéru a elektroniky. Riadenie multidisciplinárnych tímov konštruktérov strojov a zariadení pomocou integrovaného prístupu k správe životného cyklu inžinierstva využíva integrované riadenie požiadaviek, spoluprácu s dodávateľmi a platformu na správu inžinierskeho riadenia spájajúcu mechanické, elektronické, softvérové a simulačné údaje do jedného vzájomne spolupracujúceho prostredia.

Aby sme našim klientom pomohli zdolať nadchádzajúce trendy a prekonať výzvy strojov novej generácie, naši sektoroví experti poskytujú lídrov, ktorí pripravia vašu firmu na to, čo príde.

6Paper & Packaging

Papierenský priemysel je vystavený výzvam v podobe aktuálnej transformácie podnikateľských modelov a technológií, prísnych environmentálnych predpisov týkajúcich sa odlesňovania v dôsledku ťažby surovín na výrobu papiera a tlaku na čoraz väčšie uplatnenie technológií na recykláciu papiera.

Rastúca spotreba balených potravín a spotrebného tovaru zvýši v nasledujúcich rokoch dopyt po papierových obaloch. Vhodnosť škatúľ z vlnitej lepenky, kartónov a papierových tašiek na balenie veľkého množstva výrobkov z rôznych odvetví konečného použitia (napr. elektronika, potraviny a nápoje, zdravotníctvo, starostlivosť o domácnosť, stavebníctvo, tabak) a zo širokej škály odvetví elektronického obchodu vytvára príležitosti na rast globálneho trhu s papierovými obalmi.

Keďže realitou je revolúcia v udržateľnosti a digitalizácii, spolu s novými predpismi a globálnymi obavami spotrebiteľov to všetko prináša významné výzvy pre generálnych riaditeľov týkajúce sa spôsobu riadenia ich spoločností.

Partneri Amropu sú odhodlaní pomôcť našim klientom pri hľadaní lídrov a manažérov, ktorí dokážu aplikovať kritické myslenie na nové trhové príležitosti a riadiť prechod do ďalšej fázy rastu.