Revolúcia v spotrebiteľskom sektore

Tieto zmeny sa na trhu prejavujú. Tradičný maloobchodný model prešiel úplnou revolúciou, pretože online, mobilné služby a zľavy zmenili dynamiku maloobchodníkov na hlavných uliciach, ktorí musia zabezpečiť, aby zostali relevantní a konkurencieschopní. Spoločnosti vyrábajúce spotrebný tovar zápasia s rýchlo sa meniacim spotrebiteľským dopytom a zároveň riešia príležitosti a výzvy, ktoré predstavujú nové kanály na trhu. Nové subjekty vstupujúce na trh zavádzajú inovácie a zároveň čelia všetkým úskaliam škálovania a prechodu zakladajúcich tímov do ďalšej etapy svojej existencie.

V čoraz zložitejšom a nestálom prostredí spoločnosti potrebujú lídrov, ktorí sa dokážu prispôsobiť a meniť, aby boli v čo najlepšej pozícii pri podpore výkonnosti a rastu. Súťaž o lídrov, ktorí sú skutočne schopní dláždiť cestu a pomáhať spoločnostiam nanovo sa definovať – a to dlhodobo – je intenzívna.

Náš prístup a zameranie

Amrop Consumer pracovná skupina je nastavená tak, aby spĺňala rôzne požiadavky – naši partneri a rešeršéri kombinujú odborné znalosti lokálneho trhu s podporou globálnych zdrojov, čím účinne pomáhajú rôznym typom podnikov – od spoločností z rebríčka Fortune 500 až po rodinné podniky. Úzko spolupracujeme s klientmi pri nákladovo efektívnom, masívnom a udržateľnom nasadení lokálnych, regionálnych a globálnych talentov.

Náš tím má dokonalý prehľad o ľudskokapitálových výzvach, ktorým čelia konkrétne segmenty trhu, čo nám umožňuje identifikovať riešenia, ktoré budú vyhovovať jedinečnej kultúre, štruktúre, podnikaniu a strategickým cieľom každého klienta. Rozumieme tiež hnacím silám novej viacgeneračnej a multikultúrnej pracovnej sily a môžeme vám pomôcť pri navrhovaní správnej ponuky hodnoty pre zamestnancov s cieľom prilákať a udržať si najlepší tím.

Naši sektoroví experti

Sektorové špecializácie
1Consumer Tech

Vo svete spotrebiteľských technológií naši klienti súperia o nepretržitú pozornosť zákazníkov, pričom zlepšujú vzájomné vzťahy a poskytujú im zážitky, ktoré uspokoja ich potreby. Nové obchodné modely, nové platformy živého a priameho predaja, umelá inteligencia, robotika a rozšírená realita nútia spoločnosti prijímať nové spôsoby podnikania. Pre lídrov budúcnosti nebolo nikdy ťažšie zostať relevantnými v neustále sa vyvíjajúcom svete technológií.

Amrop je už niekoľko rokov priekopníkom digitalizácie našich klientov, ktorým pomáhame nájsť lídrov s digitálnym myslením.

Consumer Shutterstock 1536338186
2Consumer Products & Services

Spotrebitelia menia svoje správanie a preferencie, čo má vplyv na stratégie a možnosti marketingu. Sektoroví hráči prehodnocujú spôsob, akým segmentujú spotrebiteľov, stanovujú priority kanálov, vytvárajú portfóliá produktov, umiestňujú svoje značky a zavádzajú modely služieb. Naši klienti sa čoraz viac spoliehajú na online a omnichannel ako na prostriedok oslovenia a zapojenia spotrebiteľov aj v odvetviach s tradične nízkou penetráciou elektronického obchodu.

Našim klientom v tejto oblasti pomáhame pri hľadaní lídrov, budovaní tímov a identifikácii najlepších zručností a skúseností pre vyvíjajúce sa pozície.

Consumer Shutterstock 290122892
3Leisure, Travel and Hospitality

Hoci tento sektor v poslednom čase zaznamenal nebývalý pokles vo všetkých hlavných kategóriách, stojí na prahu veľkých zmien a zlomu. Kríza spôsobená pandémiou zmení podobu celého odvetvia a viac sa zameria na otázky zdravia a bezpečnosti, ďalší rozvoj technológií s osobitným dôrazom na umelú inteligenciu, zvládanie medziregionálnych hospodárskych podmienok, presun pozornosti na dodávku potravín a udržateľnosť.

Amrop si uvedomuje rastúcu potrebu lídrov, ktorí by boli schopní uskutočniť zásadnú zmenu v odvetví a správne identifikovať a riešiť požiadavky spotrebiteľov.

Consumer Shutterstock 521704717
4Luxury

Luxusný sektor rýchlo reaguje na kľúčové trendy súvisiace s typmi predajní, výrazným prechodom na digitálne kanály, so zmenou obchodných modelov, zefektívnením prevádzky a spresnením ponuky pre zákazníkov. Výrobcovia a predajcovia luxusného tovaru sa čoraz viac zameriavajú na multikanálovú perspektívu a zároveň zdôrazňujú rastúci význam udržateľnosti v celom dodávateľskom reťazci. Ďalšie investície do hybridných, virtuálnych priestorov a technológií, ako sú aplikácie a skenovanie tela, vytvoria presvedčivejšie zákaznícke skúsenosti.

Amrop poskytuje poradenstvo vo všetkých oblastiach hodnotového reťazca luxusného tovaru – v oblasti celkovej stratégie, vývoja produktov, dodávateľského reťazca, spotrebiteľských poznatkov, kanálov a obchodov.

Consumer Shutterstock 1527882050
5Retail & E-commerce

V maloobchodnom sektore spôsobil Covid-19 takmer zo dňa na deň zmenu správania spotrebiteľov, ktorú vyvolali obavy o zdravie a obmedzený prístup do obchodov. Takisto spôsobom, ktorý bol dosiaľ absolútnou neznámou, urýchlil technologickú adaptáciu. Celosvetová pandémia sa pre niektorých hráčov ukázala ako jedinečná príležitosť na transformáciu podnikania. Maloobchodníci musia pokračovať v experimentovaní s novými metódami dodávok a novými nákupnými skúsenosťami alebo zmeniť umiestnenie aktív tak, aby lepšie vyhovovali digitálnemu dopytu – preorientovať každý aspekt svojho podnikania na digitálne obchodné myslenie.

Amrop spolupracuje s klientmi v oblastiach ako digitálna diferenciácia a odolnosť dodávateľského reťazca a poskytuje im lídrov, ktorí dokážu prepísať pravidlá v tomto odvetví a pripraviť ich na budúce víťazstvo.

Consumer Shutterstock 206498665
6Sports

Športový biznis je úzko spätý s vášňou a so súťaživým duchom – je skutočne globálny a vyžaduje si, aby na vrchole boli špičkové talenty, bez ohľadu na pozíciu.

Keďže tento sektor dozrieva a profesionalizuje sa, celé spektrum otázok okolo ľudského kapitálu si vyžaduje nové vnímanie.

Amrop je na čele hry a rieši potreby hodnotenia a náboru lídrov: pôsobí na všetkých kontinentoch a je schopný poskytovať služby medzinárodným a národným federáciám, športovým značkám vo všetkých odvetviach, športovým agentúram, organizátorom podujatí a profesionálnym klubom.

Zdieľame vašu vášeň pre šport so špecializovaným tímom odborníkov v športovom odvetví a poskytujeme jedinečné globálne pokrytie, ktoré vám pomôže pozdvihnúť vašu hru na vyššiu úroveň.

Sports Shutterstock 1332200984